mgr Maciej Maciejewski
tel. 724 125 351

Gabinet Ortopedycznej Terapii Manualnej

Ortopedyczna Terapia Manualna jest wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Ponieważ badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty to ten sposób pracy określono mianem
"terapii manualnej"

Moje kursy i szkolenia

Terapia Manualna

Badanie i leczenie kończyny dolnej – techniki podstawowe

Terapia Manualna

Badanie i leczenie kończyny górnej – techniki podstawowe

Terapia Manualna

Badanie i leczenie miednicy, odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz badanie odcinka piersiowego - techniki podstawowe

Terapia Manualna

Leczenie odcinka piersiowego oraz badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa – techniki podstawowe

Terapia Manualna

Badanie i leczenie kończyny dolnej - techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni - kontynuacja kursu UEX - przypadki i wnioskowanie kliniczne

Terapia Manualna

Badanie i leczenie kończyny górnej - techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni - kontynuacja kursu OEX - przypadki i wnioskowanie kliniczne

Terapia Manualna

Badanie i leczenie miednicy i dolnej części kręgosłupa - techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni - kontynuacja kursu UWS - przypadki i wnioskowanie kliniczne

Terapia Manualna

Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych - techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni - kontynuacja kursu OWS - przypadki kliniczne

Manipulacje krótkodźwigniowe

Leczenie kręgosłupa w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym

Neurologia

Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu układu nerwowego

Terapia Manualna

Manualna terapia tarczycy

Covid-19

Covid-19. Jak zapobiegać, usprawniać i wspierać organizm przed, w trakcie i po infekcji wirusowej.

Warsztaty