Program 40 plus

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Aby skorzystać z programu

pacjent wypełnia elektroniczną ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Po uzupełnieniu ankiety, pacjentowi zostanie wygenerowane skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii 22 735 39 53.
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

 • stężenie poziomu glukozy

 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c

 • kreatynina

 • badanie ogólne moczu

 • kwas moczowy
 • krew utajona w kale
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

 • stężenie poziomu glukozy

 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c

 • kreatynina

 • badanie ogólne moczu

 • kwas moczowy

 • krew utajona w kale
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty)
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

 • pomiar ciśnienia tętniczego

 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

 • ocena miarowości rytmu serca

E-skierowanie na badania 40+ zrealizujesz w naszej placówce

ul. Wysoka 6
Raciążek
87-721
tel. 54 283 14 10