Fizjoterapia

Czym jest rehabilitacja domowa?

Jedną z usług oferowanych przez NZOZ JOL-MED Jolanta Świerska są usługi z zakresu rehabilitacji domowej. Dzięki niej pacjenci, którzy nie mogą dotrzeć bezpośrednio do przychodni lub gabinetów specjalistycznych, mają możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnych, wykwalifikowanych fizjoterapeutów oraz indywidualnie dostosowanej terapii, w której skład wchodzą m.in. takie zabiegi jak: masaż limfatyczny, masaż leczniczy, ćwiczenia ogólnousprawniające oraz terapia metodami specjalnymi.

Jak zacząć

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego

Dla kogo

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z powiatu aleksandrowskiego
i golubsko-dobrzyńskiego z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 • urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym
 • osobom które nie zostały objęte opieką przez hospicjum domowe albo inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych
 • osobom które nie zostały objęte domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
 • osobom które nie są w ostrej fazie choroby psychicznej

Ważne

 • skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni od czasu jego wystawienia, oryginał takiego skierowania pozostaje w naszej placówce
 • pacjenci wpisywani są w kolejki oczekujących, a świadczenia wykonywane są zgodnie z datą ich rejestracji
 • skierowania z adnotacją pilne są realizowane w możliwe najbliższym terminie, nie oznacza to jednak, że są wykonywane poza kolejnością.
 • osoby z orzeczeniem o stopniu znacznym niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

Ćwiczenia i zalecenia

Znajdziesz tu materiały z pierwszej kampanii społecznej „Fizjoterapia Porusza” oraz dwa programy profilaktyczne składające się z filmów z ćwiczeniami dedykowanymi seniorom oraz pracownikom biurowym zrealizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Działamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

721-603-727

Jolanta Świerska