Centrum Usług Środowiskowych

PROJEKT REALIZOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Centrum Usług Środowiskowych

Projekt pn. Centrum Usług Środowiskowych – JOL-MED ma na celu poprawę dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w lokalnej społeczności dla 50 osób zamieszkujących powiat aleksandrowski z gmin: Raciążek, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 40 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez doradztwo indywidualne i grupowe. Projekt uwzględnia również dostęp do usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej w postaci poradnictwa psychologicznego oraz prawnego.

Wartość projektu

1 037 400,00 zł
wkład funduszy unijnych: 881 790,00 zł


Uczestnictwo w projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczestnika projektu -   wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny)

Zał1_Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczestnika projektu.pdf

Kwestionariusz rekrutacyjny dla opiekuna faktycznego -  wypełnia opiekun faktyczny w celu uczestnictwa w doradztwie grupowym z zakresu opieki

Zał4_Kwestionariusz rekrutacyjny dla opiekuna faktycznego.pdf

Deklaracja uczestnictwa w projekcie -  wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) oraz opiekun faktyczny

Zał2_Deklaracja uczestnictwa.pdf

Oświadczenie uczestnika w projekcie -  wypełnia kandydat na uczestnika projektu (os. z niepełnosprawnością lub w jego imieniu opiekun faktyczny) oraz opiekun faktyczny

Zał3_Oświadczenie uczestnika projektu.pdf

Regulamin prjektu

Regulamin-projektu.pdf

Obecnie w ramach prowadzonego projektu UE pn. „Centrum Usług Środowiskowych – JOL-MED” poszukujemy osób do pracy na terenie: Gmina Miasto Aleksandrów Kujawski, Miasto Ciechocinek, Gmina Raciążek na stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niesamodzielnej

721-603-727

Jolanta Świerska