Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Przychodnia POZ w Raciążku jest pierwszym miejscem, w którym otrzymasz profesjonalną pomoc lekarską. Głównymi zadaniami przychodni POZ są diagnostyka, leczenie, profilaktyka zdrowotna, jak również promocja zdrowego trybu życia i edukacja pacjentów.

Jeżeli Twój lekarz POZ zdecyduje, iż Twój problem wymaga kontaktu ze specjalistą, skieruje Cię do Poradni Specjalistycznej lub szpitala.Nasz adres

Adres

ul. Wysoka 6

Raciążek

87-721

Email
Telefon

Program 40 plus

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa.

Ważne informacje

 • Bezpłatna Podstawowa Opieka Medyczna w ramach NFZ jest dostępna w przychodni rodzinnej w Raciążku przy ulicy Wysokiej 6. Świadczenia
  są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
 • Udzielane są świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Udzielane są świadczenia z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
 • Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane bez skierowania
 • Pacjent może swobodnie i bezpłatnie zmienić świadczeniodawcę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym, a w sytuacji każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł
 • Bezpłatnie można zmienić wybór świadczeniodawcy lub lekarza POZ, jeśli pacjent zmienił miejsce zamieszkania lub zaprzestano udzielania świadczeń wybranego lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nie ponosi również opłaty pacjent, którego lekarzem POZ jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a osiągnął on 18 rok życia
 • W sytuacji, gdy pacjent ukończył 18 rok życia, deklaracje złożone przez jego przedstawiciela ustawowego w jego imieniu zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia w sytuacjach uzasadnionych medycznie. W przypadku chorób przewlekłych, kontynuacji leczenia oraz w przypadku gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem
 • Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia w sytuacjach uzasadnionych medycznie. W przypadku chorób przewlekłych, kontynuacji leczenia oraz w przypadku gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wybory pielęgniarki

Deklaracja wyboru położnej

Działamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

721-603-727

Jolanta Świerska