Pielęgniarstwo

Pielęgniarska opieka domowa

W ramach swojej działalności NZOZ JOL-MED  Jolanta Świerska oferuje Państwu usługi pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej, która skierowana jest do obłożnie i przewlekle chorych osób, które na co dzień wymagają stałych świadczeń pielęgniarskich. Wykwalifikowana i doświadczona pielęgniarka, oprócz doraźnej pomocy przy zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb wynikających z rodzaju choroby czy dolegliwości pacjenta, przygotuje chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym.

  • pielęgniarka świadczy usługi w zakresie wykonywania opatrunków, usunięcia lub założenia cewnika, pielęgnacji rurki tracheotomijnej, karmienia przez zgłębnik lub przetokę wraz z pielęgnacją przetoki, płukania pęcherza moczowego oraz podawania kroplówki.
  • świadczenia pielęgniarskie odbywają się w domu pacjenta i przygotowują chorego i jego rodzinę do samoopieki i samopielęgnacji, pomagają radzić sobie z niepełnosprawnością i zapobiegają długotrwałemu unieruchomieniu, odleżynom, zatorom i zapaleniom płuc.
  • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak zacząć

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza POZ lub lekarza wypisującego ze szpitala, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta kwalifikującą do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, podpisaną zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę środowiskową lub – jeśli pacjent przebywał w szpitalu – pielęgniarkę koordynującą.

Dla kogo

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci którzy:
  • w ocenie opartej na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej
  • nie zostali objęci opieką przez hospicjum domowe albo inny stacjonarny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych
  • nie zostali objęci domową opieką dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • nie są w ostrej fazie choroby psychicznej.

Ważne

Wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a w uzasadnionych przypadkach także w weekendy oraz dni wolne od pracy. Jeśli w danym momencie nie ma już miejsc, pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i oczekuje na wolne terminy. Długoterminowa opieka domowa jest finansowana w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do pobrania:

Skierowanie do opieki długoterminowej

Skala Barthel

Zaświadczenie o stanie zdrowia

Działamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

721-603-727

Jolanta Świerska