Rekrutacja

 

Obecnie w ramach prowadzonego projektu UE pn. „Centrum Usług Środowiskowych – JOL-MED” poszukujemy osób do pracy na terenie: Gmina Miasto Aleksandrów Kujawski, Miasto Ciechocinek, Gmina Raciążek na stanowisko:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zakres obowiązków:
 • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego
Profil pracownika:
 • ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)
lub
 • posiadanie minimum 2-miesięcznego doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną/niesamodzielną,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość na innych,
 • mile widziany kurs pierwszej pomocy.
Oferta:
 • elastyczny czas pracy, uzależniony od dyspozycyjności,
 • zatrudnienie na czas projektu (okres około 2 lat) z możliwością kontynuacji współpracy,
 • zdobycie cennego doświadczenia w opiece nad osobą niesamodzielną,
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Oferty zawierające CV wraz z niezbędnymi  załącznikami prosimy kierować pod adres: 
jol-med@wp.pl
Telefon kontaktowy: Jolanta Świerska  721603727
Załączniki do pobrania poniżej:
Zgoda i klauzula informacyjna.pdf
Zał1_oświadczenie o braku powiązań kapit i osob_A.pdf
Zał2_oświadczenie o spełnieniu war. do udziału _A.pdf
Zał3_Formularz ofertowy_A.pdf
Zał4_Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego_A.pdf
Zał5_przetwarzanie danych osobowych_A.pdf
 

Opiekun osoby niesamodzielnej

Zakres obowiązków:
 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem
Profil pracownika:
 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej
lub
 • posiadanie minimum 2-miesięcznego doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość na innych,
 • mile widziany kurs pierwszej pomocy.
Oferta:
 • elastyczny czas pracy, uzależniony od dyspozycyjności,
 • zatrudnienie na czas projektu (okres około 2 lat) z możliwością kontynuacji współpracy,
 • zdobycie cennego doświadczenia w opiece nad osobą niesamodzielną,
 • przyjazna atmosfera w pracy

Oferty zawierające CV wraz z niezbędnymi załącznikami prosimy kierować pod adres: 
jol-med@wp.pl
Telefon kontaktowy: Jolanta Świerska   721603727
Załączniki do pobrania poniżej:
Zgoda i klauzula informacyjna.pdf
Zał1_oświadczenie o braku powiązań kapit i osob_O.pdf
Zał2_oświadczenie o spełnieniu war. do udziału_O .pdf
Zał3_Formularz ofertowy_O.pdf
Zał4_Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego_O.pdf
Zał5_przetwarzanie danych osobowych_O.pdf

721-603-727

Jolanta Świerska